سگ پیکینیز

سگ پیکینیز

/
سگ پیکینیز سگ پیکینیز پوزه‌ی کوتاهی دارد که باعث می‌شود تنفس در هو…

سگ گلدن

/
سگ گلدن سگ گلدن صورتی بزرگ، مخروطی شکل، متفکر و قوی دارند. پوز…
سگ سامویید

سگ سامویید

/
سگ سامویید سگ سامویید  که اساسا یک سگ کار است اما نمادی از زیب…

سگ چاو چاو

/
سگ چاو چاو سگ چاو چاو یک سگ نسبتا متوسط و خرسی شکل است. این سگ نیز در…